Selecteer een pagina

Over ons

Rotterdam onze stad

Woonrendement cv is een initiatief van Rotterdamse ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de vooruitgang van de stad. De vastgoedmarkt in Rotterdam biedt kansen voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen. Door meer van dit type woningen te creëren, wordt in een behoefte voorzien die nu nog wordt genegeerd.

Rotterdam groeit

In 2030 zal de stadsbevolking met ongeveer tien procent zijn toegenomen tot bijna 660.000 Rotterdammers. De stadsregio heeft dan ruim 1,2 miljoen inwoners. Dat is goed nieuws, want steden en stedelijke regio’s die groeien hebben de toekomst. Het is een wereldwijde trend: in 2030 woont naar schatting twee derde van de wereldbevolking in steden. Steden zijn de motoren van economische vooruitgang. Het zijn ontmoetingsplaatsen van creativiteit, talent en kapitaal. In steden krijgen vernieuwing en ondernemerschap een kans.

Onder duurzame gebiedsinrichting verstaan wij: actief bijdragen aan maatschappelijke en economische ontwikkelingen op het gebied van wonen. Daarnaast zijn maatschappelijk vastgoed en de sociale, culturele leefomgeving ontzettend belangrijk, alleen op deze manier, draag je bij aan leefbare wijken, nu en in de toekomst.

Duurzaam renoveren

Als het gaat om duurzaam bouwen gaat het eigenlijk altijd over nieuwbouw. Gebouwen waarin de nieuwste technieken worden toegepast zoals warmteterugwinning, gescheiden watersystemen en optimale isolatie. Bij bestaande bouw wordt veel minder aandacht geschonken aan duurzaamheid. Onterecht want het verbeteren van bestaande bouw is juist de meest duurzame en milieuvriendelijke manier van huisvesting. Een oud huis dat op een juiste wijze wordt gerenoveerd, kan daardoor een stuk duurzamer zijn dan een geheel nieuw gebouwd CO2 neutraal gebouw.

Natuurlijke missen oude huizen vaak het comfort van nieuwbouw huizen en zijn ze vaak een s minder goed geïsoleerd. Woonrendement ziet het als een uitdaging deze woningen dusdanig aan te passen zodat ze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Met behulp van dubbel glas en diverse isolatie technieken, is het tegenwoordig mogelijk om het energieverbruik van oude woningen terug te brengen naar de normen die bij deze tijd horen. Woonrendement streeft bij een verbouwing een Energie-index van 0,8 < EI ≤ 1,2 na.